[NUUG kart] Noen spørsmål om tagging

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Sep 13 21:46:03 CEST 2010


On Mon, Sep 13, 2010 at 09:29:38PM +0200, Sigurd Stordal wrote:
> Jeg trodde man brukte operator= på butikker, eller vil dere bort fra det ?

Operator blir feil for slike kjeder, det typisk "Hansen og Jonsens
eftf. AS" som driver butikken, mens Rema/Rimi/Shell/Narvesen gjør (mer
eller mindre) av vareinnkjøp, reklame, osv.

operator=Jensen bensin AS vil være riktig bruk av taggen, men er stort
sett en ganske irrelevant opplysning, siden alle leter etter "Statoil
på Skei".

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3956 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100913/ca710800/attachment.bin 


More information about the kart mailing list