[NUUG kart] Kollektivkart

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Mon Apr 4 22:46:55 CEST 2011


2011/4/4 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2011/4/4  <vegard at engen.priv.no>:
> > Jeg *antar* at Trafikanten får disse fra NVDB, sånn som Skyss (Hordaland
> sitt kollektivselskap) sin
> > reiseplanlegger gjør. Jeg har hatt et par forsøk på å få lov til å bruke
> holdeplassinfo derfra,
> > men har blitt henvist til NVDB fra dem....
> >
> > Vidar, vet du hva som er grunnlagsdataene for Trafikanten sine data?
>
> jeg forholder meg til at Trafikanten frigir dataene under NLOD lisens.
>
> Trafikanten får disse dataene fra Ruter og NSB når det gjelder Oslo og
Akershus, og fra fylkeskommunene eller fylkeskommunenes
administrasjonsselskaper når det gjelder resten av Østlandet.

Jeg forvalter "tilfeldigvis" dataene for Hedmark, og har tenkt på dem i
OSM-sammenheng en stund for å si det sånn, men tiden har ikke strukket til.
Holdeplassene i datasettet inneholder i hvert fall alt fra
kollektivterminaler via "vanlige" holdeplasser til umerkede "steder i
skogen" der bussen eller drosjen plukker opp skoleelever. Dataene til
Trafikanten er ikke kategorisert etter type holdeplass, men "mitt" datasett
er det ;-)

Ikke noe problem å frigi dataene i hvert fall!

Kjell Arne
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110404/ce024f36/attachment.html 


More information about the kart mailing list