[NUUG kart] Finnes disse OpenStreetmap-tjenestene i dag?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 5 13:43:19 CEST 2011


I forbindelse med videreutvikling av FiksGataMi, er det noen tjenester
jeg gjerne skulle hatt fra OpenStreetmap.

Bing har en tjeneste som returnerer informasjon om nærmeste vei gitt
en kartreferanse (http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/).
Finnes det noe tilsvarende for OpenStreetmap?  Er ute etter å finne
vei-eier gitt et punkt på kartet.  Hvis det er flere veier i nærheten,
så er jeg ute etter å finne info om alle disse veiene.

Tilsvarende, finnes det en tjeneste som kan fortelle om et punkt er i
vann eller på land?  Hadde vært nyttig for å la noen kategorier kun
gjelde i eller ved vann (som oljesøl og sjømerking).

Finnes det en god oppslagstjeneste for å slå opp navn og finne
posisjon?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list