[NUUG kart] Finnes disse OpenStreetmap-tjenestene i dag?

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Tue Apr 5 14:43:04 CEST 2011


On Tue, Apr 05, 2011 at 01:43:19PM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> I forbindelse med videreutvikling av FiksGataMi, er det noen tjenester
> jeg gjerne skulle hatt fra OpenStreetmap.
> 
> Bing har en tjeneste som returnerer informasjon om nærmeste vei gitt
> en kartreferanse (http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/).
> Finnes det noe tilsvarende for OpenStreetmap?  Er ute etter å finne
> vei-eier gitt et punkt på kartet.  Hvis det er flere veier i nærheten,
> så er jeg ute etter å finne info om alle disse veiene.
> 
> Tilsvarende, finnes det en tjeneste som kan fortelle om et punkt er i
> vann eller på land?  Hadde vært nyttig for å la noen kategorier kun
> gjelde i eller ved vann (som oljesøl og sjømerking).
> 
> Finnes det en god oppslagstjeneste for å slå opp navn og finne
> posisjon?

Du vil muligens ha denne:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6#Capabilities:_GET_.2Fapi.2Fcapabilities

GET /api/0.6/map?bbox=left,bottom,right,top

Eksempel på hvordan dette kan brukes i en webapplikasjon kan du se
på openstreetmap.org; zoom inn til et veldig lokalt område, og velg
'data'-layeret fra plussen i hjørnet.

Det du egentlig vil er å lage en veldig liten boundingbox rundt der
brukeren klikker. Ulempen er at du bare får med veier som har
brekkpunkter innenfor denne boundingboxen, ikke veier som bare passerer
igjennom.

Ellers hadde det gått ann å lage det du vil ha for Norge ihvertfall.
Jeg tror det (finne ways som passerer igjennom en boundingbox)
skal være rett fram å gjøre i postgis, så med
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PostGIS
så skal det gå raskt å få på plass en et-kalls rest-tjeneste.
(for verden vil en slik tjeneste trenge mye disk og minne, men
for Norge er det uproblematisk.)

	Steinar


More information about the kart mailing list