[NUUG kart] fyrlykter

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Thu Apr 7 16:51:33 CEST 2011


Den 07.04.2011 14:35, skrev Edward Welbourne:
>> navigasjonsmessig er de sikkert like, men visuelt mener jeg det er
>> forskjell på et fyr/fyrstasjon[1] (lighthouse) og ei fyrlykt[2]
>> (beacon)?
>>
>> [1]: http://www.flickr.com/photos/35769953@N07/5167552276
>> [2]: http://gfx.dagbladet.no/labrador/155/155380/15538007/jpg/active/978x.jpg
> Det er jeg helt ennig i; [1] er lighthouse, [2] er ingen lighthouse;
> jeg kan vell tror kartograferne bruker beacon for det.
>

På norsk har en ca denne inndelingen:

Fyr eller Kystfyr: Stort tårn med roterende lyssektor. Tidligere 
vanligvis bemannet. Vanligvis hvitt lys hele veien rundt. Eksempler: 
Lindesnes, Færder, Marsteinen.

Fyrlykt eller bare lykt: Lite hus, som i link 2 over. Disse blinker/blir 
formørket i et mønster, slik at de som er synlig fra ett spesiellt sted 
kan kjennes igjen på hvordan de blinker. De har også vanligvis rød, hvit 
og grønn sektor merket på sjøkart, slik at en kan se ca hvor en er om en 
ser flere lykter. I likhet med kystfyrene har de allltid et navn markert 
på sjøkartet. Det Karl Ove hadde kartreferanse til tror jeg heter 
Håkholmen om jeg husker rett. Det er hundrevis av dem langs kysten.

Staker og andre markeringer. Her er det mye ulikt. Disse har ikke navn 
eller sektorer (dvs en farge). Disse er markert på kart med en liten 
kjegle som markerer fargen. Noen blinker, andre ikke. De kan markere en 
odde, bryggekant  eller grunne i havner eller trange farvann.

I mange land som ikke har så mange holmer og skjær som Norge er det ikke 
behov for å skille mellom kystfyr og lykter, så begge deler blir 
"lighthouse". Det finnes sikkert mer spesifik terminologi, men den 
kjenner ikke jeg til. Beacon er generelt bare et merke av et 
uspesifisert slag (med eller uten lys, for eksempel en stake), og kan 
også være markeringer på fjelltopper og bygninger nær flyplasser og 
andre tilsvarende merker.

Slik jeg ser det er derfor både kystfyr og lykter "lighthouse", og 
staker (med eller uten lys) blir beacon, men her kan det være 
OSM-konvensjoner jeg ikke vet om.

-GisleMore information about the kart mailing list