[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed Apr 13 19:58:31 CEST 2011


Onsdag 13. april 2011 skreiv Vidar Gundersen:
>Har du et forslag til løsning?
>
>Hvis du leser listens arkiv, ser du at importen ble diskutert underveis og
>at det var enighet om at det er et fint utgangspunkt for videre redigering.
>
>Hvis du har sterke meninger om at det skal bort, så for all del: Fjern det
>igjen!

FWIW er mi meining framleis at det er eit godt utgangspunkt for vidare 
redigering. Corine-dataa er relativt grove/unøyaktige, men kartet ser 
veldig mykje betre ut med desse dataa, og det er betre å behalda dei 
enn å fjerna dei att.

Prosessen rundt importen var kanskje ikkje so bra, men det er vel berre 
noko å ta lærdom av til neste gong det vert aktuelt med ein storimport.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list