[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Apr 13 21:26:38 CEST 2011


 Onsdag 13. april 2011 19.58.31 skrev Karl Ove Hufthammer :
> Onsdag 13. april 2011 skreiv Vidar Gundersen:
>
> 
> Prosessen rundt importen var kanskje ikkje so bra, men det er vel berre
> noko å ta lærdom av til neste gong det vert aktuelt med ein storimport.

Prosessen rundt importen viste liten respekt for andres arbeid ute i marken. 
Jeg fant et polygon merket landuse=residential med en hel del veier jeg hadde 
tracet plutselig dekket av Corine-skog. 
En annen import (SSB tettsteder) la polygoner med landuse=residential oppå 
allerede eksisterende tettbebyggelse som var lagt inn ved befaring og ved 
hjelp av yahoo-foto. Det så ikke ut til at det var planlagt noe etterarbeid.

Jeg vet ikke hva flertallet her mener om slikt - kanskje holdes det for å være 
helt i orden. Jeg for min del kommer til å finne noe annet å bruke tiden på 
dersom møysommelig arbeid skal overskrives av grove importdata.


More information about the kart mailing list