[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Wed Apr 13 23:08:54 CEST 2011


Den 13. apr. 2011 kl. 22.43 skrev Vidar Gundersen:
> tror du AR50 dataene fra Skog og Landskap er "feilfrie" også?
> det finnes ikke noe datasett som vil bli akseptert i dette miljøet her.

Eg trur du har rett her. Berre sjå på kor feil Google maps også tar med skogbekledningen. Me kan gjere det bedre enn mange av datasettene som er ute.

> som sagt: jeg er positiv til å fjerne det igjen:
> det har ikke gitt noen effekt i at folk finjusterte det.
> eneste effekt det har hatt er kvalm på lista her.

Ikkje fjern det. Kartet ser så mykje bedre ut, og det er blitt lettere å teikne inn skogen ordentlig. Eg er klar over at nokon plasser hadde dei starta å teikna skog allerede, men det gjelder berre eit lite hjørne av landet.

>> Jeg vet ikke hva flertallet her mener om slikt - kanskje holdes det for å være
>> helt i orden.

Fleirtalet på lista og som eg har snakka med meiner dette er ønska.

>> Jeg for min del kommer til å finne noe annet å bruke tiden på
>> dersom møysommelig arbeid skal overskrives av grove importdata.
> 
> det er ikke noe av det møysommelige arbeidet som er overskrevet eller fjernet.
> det ligger bare andre objekter over det. det er bare å markere dem og
> trykke "Slett".

Det er ingenting som blir sletta i OSM. Importen har berre lagt til objekt og dersom nokon fjerner objekt fra kartet er det lett å hente det fram igjen. Det er ingen som skal vere urolig for at endringane deira er forgjeves.
Med slike importer er det alltid eksisterende data som ligger der. Derfor må det vere mennesker som hjelper importene på desse plassene og ser på kva objekter som skal beholdes. Dette er sannt ved nesten alle importer og boter.

> jeg forventer tilsvarende respons når vi vil importere holdeplassdataene.
> men merk at da jeg i forrige uke foreslo en workshop for å hacke
> sammen fletteverktøy var det _ingen_ som meldte sin interesse.


Holdeplassene er meir komplette enn skogdata så her må du nesten vurdere om det er bedre å gjøre manuell import framfor mekanisk import med manuell gjennomgang. Eg har ikkje sett på dataa så eg kan ikkje seie kor lett eller ønskelig det er å flette dataa. Hadde eg vert i Oslo og hadde eg hatt tid ...

Gnonthgol

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110413/e0eda4f5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list