[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed Apr 13 22:43:07 CEST 2011


2011/4/13 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:

> Prosessen rundt importen viste liten respekt for andres arbeid ute i marken.
> Jeg fant et polygon merket landuse=residential med en hel del veier jeg hadde
> tracet plutselig dekket av Corine-skog.

jeg importerte veldig mye data, mesteparten _etter_diskusjon på denne lista.
men jeg tar kritikk på at intensjonen kunne vært luftet tydeligere i forkant.
jeg begynte med litt testing i indre Østfold hvor det ikke var tegnet
skog fra før og jeg hadde egentlig ikke tenkt å legge inn mer enn det
heller.

tror du AR50 dataene fra Skog og Landskap er "feilfrie" også?
det finnes ikke noe datasett som vil bli akseptert i dette miljøet her.

argumentasjonen for importen var at det er veldig besparende å endre
objekter kontra å opprette nye.

som sagt: jeg er positiv til å fjerne det igjen:
det har ikke gitt noen effekt i at folk finjusterte det.
eneste effekt det har hatt er kvalm på lista her.


> En annen import (SSB tettsteder) la polygoner med landuse=residential oppå
> allerede eksisterende tettbebyggelse som var lagt inn ved befaring og ved
> hjelp av yahoo-foto. Det så ikke ut til at det var planlagt noe etterarbeid.

du viser til en test hvor jeg importerte
- Holmsbu (ikke lagt inn fra før),
- Klokkarstua (ikke lagt inn fra før),
- Tofte (heller ikke fra før),
- Filtvet (delvis tegnet),
- Ski (ikke tegnet fra før).
vi diskuterte det da og ble enige om at hvis det var et problem skulle
du bare fjerne det igjen.
jeg ser da ikke helt hvorfor du bringer dette opp igjen nå?


> Jeg vet ikke hva flertallet her mener om slikt - kanskje holdes det for å være
> helt i orden. Jeg for min del kommer til å finne noe annet å bruke tiden på
> dersom møysommelig arbeid skal overskrives av grove importdata.

det er ikke noe av det møysommelige arbeidet som er overskrevet eller fjernet.
det ligger bare andre objekter over det. det er bare å markere dem og
trykke "Slett".jeg forventer tilsvarende respons når vi vil importere holdeplassdataene.
men merk at da jeg i forrige uke foreslo en workshop for å hacke
sammen fletteverktøy var det _ingen_ som meldte sin interesse.


More information about the kart mailing list