[NUUG kart] Corine Import Vandalism

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Apr 16 15:49:14 CEST 2011


[Tormod Nygård]
> Personlig dropper jeg kartleverandører som har unøyaktige kart. Jeg
> synes mange OSM-ere ikke forstår viktigheten av nøyaktige kart. Når
> jeg trenger kart, trenger jeg nøyaktige kart, ikke fine kart. Feil
> informasjon oppfattes av meg som verre en mangel på informasjon.

Det virker på meg som du tror alle har alternative kart å velge
mellom.  Det er for Norge kun tilfelle for det fåtallet som befinner
seg innenfor kartellet Norge Digital.

Personlig har jeg bare et kart tilgjengelig som har akseptable
bruksvilkår, og det er OpenStreetmap.  Kartverket nekter å selge kart
med bruksvilkår jeg kan bruke (jeg må kunne dele kartdata med hvem som
helst over Internet uten å tvinges til å føre regnskap med hvem de er
eller hvor mange de er).  Google tilbyr ikke kartdata, og det gjør
heller ingen andre.

Dermed blir det uinteressant for meg hvor nøyaktive kart jeg ikke kan
bruke måtte være, og det har ingenting med hvorvidt jeg forstår
viktigheten av nøyaktige kart å gjøre.

Har ikke satt meg inn i status for importen som er gjort, men kan
generelt si at jeg heller vil ha kartdata som er greie oppløsning og
som kan korrigeres, enn total mangel på kartdata som gjør at alt må
lages fra blanke ark.  Det lille jeg har sett har vært OK for meg, og
jeg deler ikke bekymringen om at det er så ille med litt unøyaktige
arealgeometri.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list