[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Tormod Nygård tormod at sug.no
Sat Apr 16 15:07:01 CEST 2011


On Thu, 2011-04-14 at 11:18 +0200, Arne Johannessen wrote:
[..]
> Poenget mitt er at vi kann ikke importere data som ødelegger noe andre allerede har lagt inn i databasen. Det er helt selvfølgelig etter min mening.
Jeg er helt enig.

> Jeg ber deg om å ikke ta alt dette her personlig: Det er faktisk (desverre!) kjempevanskelig å importere noe nytt, slik at det ikke ødelegger noe annet.
Dette er korrekt.


Vidar Gundersen wrote:
> > Hvis du har sterke meninger om at det skal bort, så for all del: Fjern det igjen!
Dette er ikke en fornuftig tilnærming.


Arne Johannessen wrote:
> På grunn av samme årsak er akkurat dette heller ikke så enkelt. Automatisk fjerning gjør sannsynligvis enda mer skade enn en automatisk import. Det er akkurat derfor det er så viktig å være 100 % sikker på at importen ikke ødelegger noe.
Dette er korrekt.

> Det er nå en stund siden importen er blitt gjort, og i mange tilfeller har en eller annen user allerede redigert databasen manuelt. Man kan ikke bruke et automatisk skript for å skille disse tilfeller fra de som ikke har blitt redigert etter importen uten å få false positives.
Dette er korrekt.

> Jeg tror derfor at å forsette manuell redigering er vårt beste valg. Jeg bare håper at alle de som jobber med å oppmåle Norge for OSM fortsette med dette også, selvom en del av jobben deres har blitt ødelagt.
Jeg er helt enig.

[..]
> Poenget mitt er bare at den som legger inn ny data må tar hensyn til data som allerede er der. Og dette er -- desverre -- ikke lett å gjøre i forbindelse med en automatisk import.
Jeg er helt enig.Vi må huske at ikke alle OSM-ere følger med på denne lista til en hver
tid. Vi må ta inn over oss at enkelte legger inn litt data nå og da,
uten å være med i, eller følge med på, bestemte sider eller lister.
Dersom noen av disse føler at deres arbeid blir ødelagt har vi mistet
dem. Og det som enda verre er, er at de antagelig vil beskrive OSM som
noe negativt.

Personlig dropper jeg kartleverandører som har unøyaktige kart. Jeg
synes mange OSM-ere ikke forstår viktigheten av nøyaktige kart. Når jeg
trenger kart, trenger jeg nøyaktige kart, ikke fine kart. Feil
informasjon oppfattes av meg som verre en mangel på informasjon.


Med vennlig hilsen
Tormod Nygård
More information about the kart mailing list