[NUUG kart] [Fwd: Re: Corine Import Vandalism]

Tormod Nygård tormod at sug.no
Sat Apr 16 16:42:53 CEST 2011


On Sat, 2011-04-16 at 15:49 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
[..]
> Det virker på meg som du tror alle har alternative kart å velge
> mellom.  Det er for Norge kun tilfelle for det fåtallet som befinner
> seg innenfor kartellet Norge Digital.

Neida, det tror jeg ikke. Dersom det virker slik, formulerte jeg meg
dårlig. Det er en grunn til at jeg regner meg OSM-er og bidrar i ny og
ned med litt data til OSM. Men det er viktig for meg å få fram at noen
trenger veldig nøyaktige kart.

> Personlig har jeg bare et kart tilgjengelig som har akseptable
> bruksvilkår, og det er OpenStreetmap.  Kartverket nekter å selge kart
> med bruksvilkår jeg kan bruke (jeg må kunne dele kartdata med hvem som
> helst over Internet uten å tvinges til å føre regnskap med hvem de er
> eller hvor mange de er).  Google tilbyr ikke kartdata, og det gjør
> heller ingen andre.

Jeg er helt enig med deg. Dagens situasjon er uholdbar, OSM er slik jeg
ser det redningen. Jeg skulle til og med ønske at OSM gapte enda høyere
og ble til OM.

> 
> Dermed blir det uinteressant for meg hvor nøyaktive kart jeg ikke kan
> bruke måtte være, og det har ingenting med hvorvidt jeg forstår
> viktigheten av nøyaktige kart å gjøre.

Jeg skjønner ditt ståsted, og jeg anerkjenner ditt behov for unøyaktige
kart fremfor mangel på kart. Jeg trenger stort sett sjøkart, og
unøyaktige kart kan få meg til å ta avgjørelser som setter liv i fare.
Dette er min bruk av kart, og ved denne typen bruk er det viktigere med
nøyaktig informasjon, enn litt informasjon som er unøyaktig. Dette
kommer av mitt ståsted, jeg skjønner at andre har helt andre
innfallsvinkler.

Min grunn til å ta dette opp var at det virket på meg i fra tidligere
poster i denne tråden at det var vedtatt at flertallet ville ha importen
uansett hvor dårlig datagrunnlaget måtte være. Jeg var og er uenig, men
sa ikke fra hva jeg mente. Jeg sier i fra nå slik at min mening også
legges på vektskålen neste gang en slik avgjørelse tas.

> Har ikke satt meg inn i status for importen som er gjort, men kan
> generelt si at jeg heller vil ha kartdata som er greie oppløsning og
> som kan korrigeres, enn total mangel på kartdata som gjør at alt må
> lages fra blanke ark.  Det lille jeg har sett har vært OK for meg, og
> jeg deler ikke bekymringen om at det er så ille med litt unøyaktige
> arealgeometri.

Unøyaktighets problemet ble kanskje litt for blåst opp, det var
ødeleggelse av arbeid gjort av andre som er min viktigste årsak til å
være i mot importen. Dette er tross alt veikart, ikke sjøkart.


Sist gang jeg traff på en unøyaktighet i kart var for noen år siden i
NAF-boka og jeg endte opp med en tre-timers kjøring rundt på Senja på
grunn av en feil tegnet tunnel. Ikke viktig egentlig, men arg hvor
irriterende det var.


Med vennlig hilsen
Tormod Nygård


More information about the kart mailing list