[NUUG kart] [Fwd: Re: Corine Import Vandalism]

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Sun Apr 17 22:26:20 CEST 2011


Tormod Nygård wrote on 16.04.2011 16:42:53:

> 
> On Sat, 2011-04-16 at 15:49 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:

.....

> Jeg er helt enig med deg. Dagens situasjon er uholdbar, OSM er slik jeg
> ser det redningen. Jeg skulle til og med ønske at OSM gapte enda høyere
> og ble til OM.

OM er vi jo allerede vil jeg si, selv om man sikkert ikke kommer til å 
endre navn av den grunn. Flere av oss har større fokus på andre typer kart 
enn veikart. For min del er topografiske turkart mer interessant. Du har 
kanskje sett kartene jeg lager på frikart.no?

...

> Min grunn til å ta dette opp var at det virket på meg i fra tidligere
> poster i denne tråden at det var vedtatt at flertallet ville ha importen
> uansett hvor dårlig datagrunnlaget måtte være. Jeg var og er uenig, men
> sa ikke fra hva jeg mente. Jeg sier i fra nå slik at min mening også
> legges på vektskålen neste gang en slik avgjørelse tas.

Å si at "flertallet ville ha importen uansett hvor dårlig datagrunnlaget 
måtte være" er vel ikke helt riktig. Jeg vurderer datagrunnlaget som godt 
nok, men ikke perfekt. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid, på 
samme måte som kystlinje og vann som er generert automatisk. Dette er 
heller ikke nøyaktige data, men det er godt nok og et godt utgangspunkt 
for videre arbeid.

-Sverre
More information about the kart mailing list