[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Sat Apr 16 18:30:18 CEST 2011


Den 16. april 2011 13:13, skrev Karl Ove Hufthammer:
> Fredag 15. april 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> Det er no gjort. Eg fann ein Perl-modul som støtta Hunspell. Eg har ikkje
>> programmert i Perl før, men det var ganske greitt å få denne til å verka
>> med litt klipp-og-lim. :-)
> Og no er første versjon av veg- og gatenamn-sjekkesystemet klart.
> Last ned frå http://huftis.org/kritikk/osm-stavekontroll.tar.bz2
>

Bra tiltak. Personlig hadde jeg ønsket meg en oversikt over alle veiene 
som finnes i Bergen Kommune, men som ikke finnes i OSM, slik at vi kan 
komme oss ut og finne dem. Det får vi vel til etter hvert.

Siden jeg har lagt inn mange av veiene i Bergen, så gjorde jeg en del 
observasjoner når jeg ser listen. OSM er laget ved at noen har skrevet 
av det som står på skiltet. De kan ha skrevet feil, men ofte er skiltet 
feil. I OSM er det vel slik at det er det som står på skiltet som 
gjelder. Hva mener folk om dette?

Så observasjonene:

- Listen er case-sensitiv, og hverken Bergen kommune eller OSM-folk har 
vært særlig presise her. Det er heller ikke tatt hensyn til mellomrom 
("O. J. Brochs vei" vs "O.J. Brochs vei"), eller apostrofer ("Arnoldus 
Reimers' gate" vs "Arnoldus Reimers gate"). I det siste tilfellet er 
skiltene på gaten uten apostrof, akkurat som OSM. Her kan kanskje 
skiptet forbedres?

- Veien vs vegen, lien vs lia etc. Her er kommunen mer inkonsekvent enn 
OSM. I Bøneslien (offisielt navn), står det Bøneslien på ene siden av 
veien og Bøneslia på andre siden. Rogges vei, Bøjarnesveien og 
Gullstølslien heter Rogges veg, Bøjarnesvegen og Gullstølslia på 
skiltene. Jeg kan finne flere titalls skilt der det er tilfelle.

- Listen har ikke med veier som ikke har eiendommer registrert 
tilhørende der. Fritz C. Riebers veg er en 7.7 km lang motorvei, men 
siden ingen bor i denne veien, finnes den ikke i addresseregisteret. I 
andre enden har en stier med navn (Nonnestien, Thomasstien), som stort 
sett heller ikke har addresser.

- Noe er tunneller, broer og kaier med navn. Der har noen lagt in 
name=...., men det er ikke et offisielt gatenavn, selv om navnet i seg 
selv er offisielt nok. Tunnellen kan hete Troldhaugtunnelen, men den er 
en del av Fritz C. Riebers veg.

- Marcus Thranes vei heter "Marcus Thranes vei" på ene siden og "Marcus 
Tranes vei" på andre siden.

-Gisle


More information about the kart mailing list