[NUUG kart] Hevebru (med bommer og lysregulering etter tidstabell) og sluse etter klokka.

Trond Engen trond at engen.priv.no
Sun Apr 17 14:34:16 CEST 2011


Hans Olav Skogstad:

> On Sun, 17 Apr 2011 02:50:30 +0200, Trond Engen<trond at engen.priv.no>
> wrote:
>
>> Hei.
>>
>> Over Skien sluse går riksveg 36 på ei vippebru. Det finner jeg ikke
>> noen kode for. Hvordan gjør jeg det? Dette blir ytterligere
>> komplisert av at i turistsesongen heves og senkes brua i takt med
>> slusa, som følger et oppsatt tidsskjema. Kan dette kodes inn slik
>> som f.eks. ferjeruter?
>>
>> Jeg regner med at når jeg har skjønt dette, så klarer jeg hevebruene
>> i Porsgrunn uten problemer.
>
> Wikien foreslår å bruke bridge=<type>  jfr
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bridge
> Diverse typer flyttbar bru kan sees her:
> http://en.wikipedia.org/wiki/Movable_bridge

Tja. bridge=bascule for klaffebruer, altså? Men denne er ensidig, så i 
prinsippet burde vi vel angi slagretning. Og et nytt spørsmål (som jeg 
sikkert kunne finne ut av sjøl): Hva gjør jeg når gang- og sykkelveg og 
bilveg går over samme brua?

> Sikkert ikke dumt å bruke samme systemet som på fergeruter ift.
> tidsskjema.

Jeg må bare finne skjemaet...

-- 
Trond Engen


More information about the kart mailing list