[NUUG kart] Hevebru (med bommer og lysregulering etter tidstabell) og sluse etter klokka.

Hans Olav Skogstad elgvenn2 at online.no
Sun Apr 17 07:15:18 CEST 2011


On Sun, 17 Apr 2011 02:50:30 +0200, Trond Engen <trond at engen.priv.no>  
wrote:

> Hei.
>
> Over Skien sluse går riksveg 36 på ei vippebru. Det finner jeg ikke noen
> kode for. Hvordan gjør jeg det? Dette blir ytterligere komplisert av at
> i turistsesongen heves og senkes brua i takt med slusa, som følger et
> oppsatt tidsskjema. Kan dette kodes inn slik som f.eks. ferjeruter?
>
> Jeg regner med at når jeg har skjønt dette, så klarer jeg hevebruene i
> Porsgrunn uten problemer.

Wikien foreslår å bruke bridge=<type> jfr  
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bridge
Diverse typer flyttbar bru kan sees her:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Movable_bridge

Sikkert ikke dumt å bruke samme systemet som på fergeruter ift. tidsskjema.

-- 
MVH
Hans Olav Skogstad


More information about the kart mailing list