[NUUG kart] Hevebru (med bommer og lysregulering etter tidstabell) og sluse etter klokka.

Hans Olav Skogstad elgvenn2 at online.no
Sun Apr 17 16:05:23 CEST 2011


On Sun, 17 Apr 2011 14:34:16 +0200, Trond Engen <trond at engen.priv.no>  
wrote:

> Hans Olav Skogstad:
>
>> On Sun, 17 Apr 2011 02:50:30 +0200, Trond Engen<trond at engen.priv.no>
>> wrote:
>>
>>> Hei.
>>>
>>> Over Skien sluse går riksveg 36 på ei vippebru. Det finner jeg ikke
>>> noen kode for. Hvordan gjør jeg det? Dette blir ytterligere
>>> komplisert av at i turistsesongen heves og senkes brua i takt med
>>> slusa, som følger et oppsatt tidsskjema. Kan dette kodes inn slik
>>> som f.eks. ferjeruter?
>>>
>>> Jeg regner med at når jeg har skjønt dette, så klarer jeg hevebruene
>>> i Porsgrunn uten problemer.
>>
>> Wikien foreslår å bruke bridge=<type>  jfr
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bridge
>> Diverse typer flyttbar bru kan sees her:
>> http://en.wikipedia.org/wiki/Movable_bridge
>
> Tja. bridge=bascule for klaffebruer, altså? Men denne er ensidig, så i
> prinsippet burde vi vel angi slagretning. Og et nytt spørsmål (som jeg
> sikkert kunne finne ut av sjøl): Hva gjør jeg når gang- og sykkelveg og
> bilveg går over samme brua?
Du kan lage brua som en relasjon:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Proposed/Bridges_and_Tunnels

Legg også merke til at dette foreløpig bare er et forslag, og det er ikke  
sikkert det er slik man vedtar at det skal gjøres.
En midlertidig løsning er selvsagt å merke både bilvegen og g/s veg hver  
for seg.-- 
MVH
Hans Olav Skogstad


More information about the kart mailing list