[NUUG kart] Relasjonsruter

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Apr 18 10:09:42 CEST 2011


Jeg har satt sammen en filtrerbar liste over relasjonsruter i Norge
(fra nattlig norway.osm dump)

http://www.vidargundersen.com/routes/


Observasjoner:

Foretrekkes route=mtb eller route=bicycle + network=mtb?
Sykkelritt og andre konkurransetraseer bør tagges med state=temporary
Mulige duplikater av de nasjonale sykkelrutene (network=ncn)

Behov for å rydde opp i foot vs. hiking: Jeg tenker at route=foot
svarer til highway=footway/cycleway, mens route=hiking svarer til
highway=path (dvs fotruter i fjellet, skog og mark)

Kollektivtransport:
Uheldig navngiving: Rutenummer lagt først i "name", feks "76 Helsfyr-Hauketo"
Operatør hører vel ikke hjemme i network-taggen?
Trikk 14,15,16 i Oslo mangler.

Hvordan best tagge natursti og kultursti?
Kulturstier er ofte "kulturhistorisk", altså lurt å henge på
historic=yes (evt path, route)?
Natursti: feks nature=yes?


More information about the kart mailing list