[NUUG kart] Gapahuk

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Apr 18 23:38:34 CEST 2011


2011/4/18 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> Eg har ikkje serlig database-fu, men eg lasta jo ned norway.osm forleden dag,
> so ein kjapp fgrep seinare: 61 tourism=lean_to og 1 natural=lean_to.

da jeg implementerte turkart-rendringen grublet jeg mye på hvordan
amenity=shelter skulle rendres (jfr "Symbolfonter for turkart"), hvor
jeg ønsker å skille mellom ulike tjenestenivåer av turisthytter,
nødbuer (ulåste hytter) og gapahuker, og jeg kom da over lean_to
taggen i OSM wikien et sted. antagelig på en samleside for alpine_hut,
mountain_hut, osv. (husker ikke helt.)

jeg vil gjerne ha innspill til mer treffende tagging.

gapahukene er gjerne mer primitive konstruksjoner enn det bildet man
finner i wikien av amenity=shelter.

i tillegg har du disse tre-lavvoene med lås på som mange barnehager
har satt opp rundt omkring. hvordan skal disse tagges?! det er ikke
shelter, ikke gapahuk/lavvo og heller ikke hytte/fritidsbolig. ofte
finnes en lavvo rett ved siden av disse.

jeg mener det er forskjell på amenity=shelter og tourism=lean_to:
shelter er mer generisk og kan forveksles med nødbu, og mange
ulåste almenningskoier var/er tagget med amenity=shelter.

ps. natural her er sikkert skrivefeil og kan sikkert rettes.


> Til samanlikning er det 116 amenity=shelter og 1 amenity=weather_shelter.

se mer på hva taggene er benyttet til.
Kopperud hybelhus i Gjøvik var tidligere tagget som amenity=shelter.

riktig at shelter=yes benyttes som tilleggsegenskap på blant annet
bussholdeplasser.


More information about the kart mailing list