[NUUG kart] Gapahuk

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Tue Apr 19 00:41:00 CEST 2011


Måndag 18. april 2011 23.38.34 skreiv Vidar Gundersen:
>> Eg har ikkje serlig database-fu, men eg lasta jo ned norway.osm forleden
>> dag, so ein kjapp fgrep seinare: 61 tourism=lean_to og 1 natural=lean_to.
>
>da jeg implementerte turkart-rendringen grublet jeg mye på hvordan
>amenity=shelter skulle rendres (jfr "Symbolfonter for turkart"), hvor
>jeg ønsker å skille mellom ulike tjenestenivåer av turisthytter,
>nødbuer (ulåste hytter) og gapahuker, og jeg kom da over lean_to
>taggen i OSM wikien et sted. antagelig på en samleside for alpine_hut,
>mountain_hut, osv. (husker ikke helt.)

Det var nok denne, som eg oversåg i stad:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/wilderness_mountain_buildings

>gapahukene er gjerne mer primitive konstruksjoner enn det bildet man
>finner i wikien av amenity=shelter.

Tja, det er visst mykje rart folk meiner med ein gapahuk, ifølgje Google 
Images: http://images.google.no/images?&q=gapahuk

Sjølv assosiserer eg ordet med dei *veldig* enkle konstruksjonane, men det er 
visst ikkje i samsvar med praktisk bruk.

Når det gjeld bildet på amenity=shelter so er dette *nøyaktig* det same bildet 
som på tourism=lean_to …

>jeg mener det er forskjell på amenity=shelter og tourism=lean_to:
>shelter er mer generisk og kan forveksles med nødbu, og mange
>ulåste almenningskoier var/er tagget med amenity=shelter.

Jo, i teorien (ein eller annan teori, iallfall). Men ut frå det som står på 
amenity=shelter, ser denne ut til å passa utmerkt på gapahukar (vid tyding).
Og fordelen er at det er støtta i både standard Mapnik-stil, i JOSM og i 
Potlatch 2. (Det er ikkje tourism=lean_to.)

>> Til samanlikning er det 116 amenity=shelter og 1 amenity=weather_shelter.
>
>se mer på hva taggene er benyttet til.
>Kopperud hybelhus i Gjøvik var tidligere tagget som amenity=shelter.

Det er ikkje i samsvar med det som står om shelter på wikien (det same gjeld 
bomberom og liknande).

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list