[NUUG kart] Hvordan bør kartproblemer meldes fra fiksgatami til OpenStreetmap?

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Wed Apr 20 11:05:19 CEST 2011


2011/4/19 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> [Guttorm Flatabø]
>> Her burde me ha ein standardtekst som ivrige bidragsytarar og
>> kommunetilsette kan komme med om at OSM og moglegheitene til å
>> bidra. Den kan likne på teksten eg har bidrege med til FAQ.
>
> Nå er den teksten tilgjengelig for gjennomlesning på
> <URL: http://fiksgatami-dev.nuug.no/faq >.  Tar gjerne imot
> forbedringer. :)

Dette er teksten, Petter har (førebels?) teke med alle alternativ til
spørsmål eg laga, «Mapdust» er ei lenkje, «OpenStreetMap» burde
kanskje lenkje til ei norsk velkomsside på OSM?:

Jeg finner ikke gata mi på kartet, hvorfor bruker dere ikke Google
Maps? / Det er noe galt med kartet, hvor rapporterer jeg det? /
Hvorfor bruker dere ikke Google Maps? / Hvor rapporterer jeg feil
eller mangler i kartet?

Kartene i FiksGataMi kommer fra OpenStreetMap (OSM). OSM er fritt og
laget og styrt av brukerne, mye likt Wikipedia. Fordelene med OSM er
mange, f.eks kan du forholdsvis enkelt være med å utbedre kartet, og
legge til detaljer og informasjon som ikke er tilgjengelig på andre
kart. Men siden kartet er laget av brukerne er det ikke sikkert alle
gatene er tegnet inn der du bor. Vi oppfordrer alle til å involvere
seg i OSM direkte, men dersom dette ikke er aktuelt for deg kan du
rapportere feil og mangler på Mapdust, og dersom du velger kategorien
«Missing street», kan du be om at bidragsyterne legger til en vei.

--
Guttorm


More information about the kart mailing list