[NUUG kart] Hvordan bør kartproblemer meldes fra fiksgatami til OpenStreetmap?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 19 19:33:33 CEST 2011


[Guttorm Flatabø]
> Her burde me ha ein standardtekst som ivrige bidragsytarar og
> kommunetilsette kan komme med om at OSM og moglegheitene til å
> bidra. Den kan likne på teksten eg har bidrege med til FAQ.

Nå er den teksten tilgjengelig for gjennomlesning på
<URL: http://fiksgatami-dev.nuug.no/faq >.  Tar gjerne imot
forbedringer. :)

> For dei fleste vil nok ikkje dette vere tilfredsstillande svar, men
> eg trur ikkje sakene burde lukkast før kartet blir fiksa (der det er
> reine OSM-feilmeldingar). Målet må vere at me får fleire
> bidragsytarar til OSM, og etterkvart betre kart. For FiksGataMi er
> det sikkert ikkje så morosamt å ha så mange opne saker, men for
> brukaren er det nok betre å bli hengande enn å bli avvist.

Slike saker er egnet for fiksgatami, jamfør beskrivelsen i starten av
hjelpesiden.  De har ingen fysisk plassering i den offentlig
infrastrukturen.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list