[NUUG kart] Bussruter Oslo

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Dec 16 09:45:04 CET 2011


2011/12/16 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
>  Er det ok å bruke
> trafikanten og utifra stoppeplasser skjønne hvor bussen går videre, eller
> bruker dere andre metoder?

Sverre Andreas Lunde-Danbolt hjalp oss med å lage uttrekk fra JSON
tjenesten til Trafikanten. Holdeplassene er importert/supplert i sin
helhet og har route_ref satt. Han har også laget en OSM fil med hver
rute som en relasjon (her refereres stoppene hvor id er nasjonal
holdeplass-id), og jeg har to XSL script: en for å filterere på
rutenummer, en for å slå opp OSM id for holdeplassene i et uttrekk med
holdeplassene. Ved å markere relasjonen, eller søke etter route_ref,
får man en indikasjon på kjøreruta og kan legge til ways. Jeg kan dele
nevnte script og basisfiler, eller opprette relasjoner etter ønske.

Jeg tror koden og uttrekkene fra Sverre ligger på Gitorious.


More information about the kart mailing list