[NUUG kart] Bussruter Oslo

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Mon Dec 19 11:09:02 CET 2011


Del gjerne skript og basisfiler hvis du har.

Espen2011/12/16 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2011/12/16 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> >  Er det ok å bruke
> > trafikanten og utifra stoppeplasser skjønne hvor bussen går videre, eller
> > bruker dere andre metoder?
>
> Sverre Andreas Lunde-Danbolt hjalp oss med å lage uttrekk fra JSON
> tjenesten til Trafikanten. Holdeplassene er importert/supplert i sin
> helhet og har route_ref satt. Han har også laget en OSM fil med hver
> rute som en relasjon (her refereres stoppene hvor id er nasjonal
> holdeplass-id), og jeg har to XSL script: en for å filterere på
> rutenummer, en for å slå opp OSM id for holdeplassene i et uttrekk med
> holdeplassene. Ved å markere relasjonen, eller søke etter route_ref,
> får man en indikasjon på kjøreruta og kan legge til ways. Jeg kan dele
> nevnte script og basisfiler, eller opprette relasjoner etter ønske.
>
> Jeg tror koden og uttrekkene fra Sverre ligger på Gitorious.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20111219/e1d45e4a/attachment.html 


More information about the kart mailing list