[NUUG kart] Tettstedsgrenser

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Mar 2 17:37:09 CET 2011


 Mandag 28. februar 2011 12.18.49 skrev Sverre Didriksen :

> Det er nok ikke en egnet tag. Hva som er beste egnet er jeg ikke sikker
> på.  Jeg synes vi bl.a. bør se på hvordan grenser for place=city, town,
> village osv skal defineres. Her tror jeg kanskje vi kan bruke dataene fra
> SSB? Eller finnes det andre data med grense for by eller tettsted.
> Kommunegrensen er jo ikke god å bruke her. Den har dessuten en egen 
tagg.
> 
> Ta f.eks. Asker kommune hvor jeg bor. Der er det mange tettsteder som
> f.eks. Heggedal, Vollen, Hvalstad, osv. Finnes det definerte grenser for
> disse stedene, eller er dette dynamisk og endrer ser i takt med utbygging
> og antall mennesker som bor der? Jeg har for ordens skyld tittet på
> komunens kart (kart.asker.kommune.no) som ligger på web, men der finner
> jeg ingen slike grenser. Og dette er kart med mye detaljert informasjon.
> 
> -Sverre

Etter hva jeg kan lese meg til deles norske kommuner inn i delområder og 
grunnkretser (SSB står bak dette også). De stedene du nevner finner du igjen 
som delområder i Asker kommune: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Grunnkretser_i_Asker_kommune
Som tettsteder i SSBs betydning av ordet eksistere de ovennevnte stedene 
ikke.

Det finnes jo også andre distriktstyper det kan være interessant å lagre data 
om i OSM: Valgkretser, kirkesogn, skolekretser. Så får det rendres  på den 
type kart det passer i.

-BjørnMore information about the kart mailing list