[NUUG kart] Hvilken lisens bør jeg anbefale når noen vil donere data til OpenStreetmap?

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Mar 28 12:46:12 CEST 2011


2011/3/28 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Jeg kommer av og til i kontakt med organisasjoner som vil donere data
> til OpenStreetmap.  Hvilke bruksvilkår bør jeg anbefale at de velger
> når de publiserer / gir bort disse datasettene?
>

Jeg synes det absolutt enkleste er "public domain", eller Creative Commons
CC0 for den som vil ha litt mer tekst rundt. Det andre alternativet er vel
dobbellisensiering med CC-BY-SA og ODbL. Altså:
"Disse dataene er til fri bruk, i henhold til Creative Commons CC0" eller
"Disse dataene kan brukes fritt, med de begrensningene som følger av
Creative Commoms CC-BY-SA eller Open Data Commons ODbL"

Det burde også være mulig med en enkel tekst som gir rett til bruk av
dataene i OSM, men det betyr jo også implisitt at andre kan bruke dataene. I
slike situasjoner ville jeg brukt noe slikt:

"Dataene kan fritt brukes til OpenStreetMap under den lisensen som til en
hver tid brukes av dette prosjektet. Der det er aktuelt skal XXX angis som
kilde for dataene. Retten til å bruke dataene i OpenStreetMap betyr også at
andre kan gjenbruke dataene under de til en hver tid gjeldende betingelsene
og lisensene for OpenStreetMap. Denne tillatelsen gjelder selv om
OpenStreetMap endrer sin lisens."

Det føles imidlertid uforholdsmessig tungt, for noe som i praksis dekkes av
dobbeltlisensierieng CC-BY-SA/ODbL. Etterhvert må vi vel vurdere om lisensen
til data.norge.no er kompatibel med OSM (ei første gjennomlesing tyder på
det, men det må nok vurderes litt nærmere).

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110328/2393e947/attachment.html 


More information about the kart mailing list