[NUUG kart] Vil data lisensiert med NLOD kunne importeres i OpenStreetmap?

Trond Michelsen trondmm-nuug at crusaders.no
Mon Mar 28 12:26:28 CEST 2011


On Mon, Mar 28, 2011 at 09:56:53AM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> Vil georefererte datasett publisert med denne lisensen kunne
> importeres direkte inn i OpenStreetmap?

--8<--
7. Lisenskompatibilitet

En avtalefestet kompatibel lisens skal bety følgende lisenser:

  * for all informasjon: Open Government Licence (versjon 1.0),
  * for de deler av informasjonen som ikke utgjør databaser:
   Creative Commons Attribution Licence (generic versjon 1.0, 2.0,
   2.5 og unported versjon 3.0),
  * for de deler av informasjonen som utgjør databaser, Open Data
   Commons Attribution License (versjon 1.0).

Hvis lisenstaker tilgjengeliggjør en avledet eller sammensatt
frembringelse, basert på informasjon som omfattes av denne lisensen og
en annen frembringelse som er lisensiert under en avtalefestet
kompatibel lisens, kan tilgjengeliggjøringen foretas under en passende
avtalefestet kompatibel lisens, jfr. listen over. Denne bestemmelsen
er ikke til hinder for at andre lisenser etter sitt innhold kan være
kompatible med denne lisensen.
--8<--

Betyr ikke dette at det gis eksplisitt tillatelse til å videreformidle
data under en ODC-By lisens? I så fall er vel lisensen åpnere enn
Openstreetmap sin, så da burde det vel ikke være noe problem? Så vidt
jeg skjønner så tillater vel ODC-By at data videreformidles som
ODC-ODbL, så hvis det viser seg at NLOD ikke tillater at data
videredistribueres under ODB-ODbL, så bør det vel allikevel være mulig
å sette opp en "proxy" som bruker ODC-By?

-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list