[NUUG kart] Vil data lisensiert med NLOD kunne importeres i OpenStreetmap?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Mar 28 09:56:53 CEST 2011


Fornyingsdepartementets lanserte under Go Open 2011 en ny lisens
(NLOD) som de håper kan bli mye brukt til å publisere data fra det
offentlige.

Informasjon om NLOD er tilgjengelig fra
<URL: http://data.norge.no/blogg/2011/03/norsk-lisens-for-offentlige-data-nlod-skal-pa-høring/ >.

Vil georefererte datasett publisert med denne lisensen kunne
importeres direkte inn i OpenStreetmap?

Jeg spurte Sverre Andreas Lunde-Danbolt i FAD om dette da han
presenterte lisensen, og han visste ikke svaret men mente at hvis det
_ikke_ var tilfelle, så måtte NLOD endres.  Jeg tror det er viktig å
finne ut av dette tidlig, så jeg spør derfor dere på lista.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list