[NUUG kart] fyrlykter

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Mar 28 13:13:11 CEST 2011


2011/3/28 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Hvem eier informasjon om sjøsikkerhetsmerker i Norge?  Kan det være at
> det finnes en kilde utenom sjøkartverket vi kan hente relevant
> informasjon fra?  Hvem drifter fyrene og bøyene?  Kanskje de vil
> donere data til OpenStreetmap?
>

Jeg tror det er Norsk fyrliste som er kildedataene her:
http://www.kystverket.no/?aid=9104146

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110328/ee125b39/attachment.htm 


More information about the kart mailing list