[NUUG kart] fyrlykter

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Mon Mar 28 13:17:54 CEST 2011


On 28.03.2011 13:05, Petter Reinholdtsen wrote:
>
> Hvem eier informasjon om sjøsikkerhetsmerker i Norge?  Kan det være at
> det finnes en kilde utenom sjøkartverket vi kan hente relevant
> informasjon fra?  Hvem drifter fyrene og bøyene?  Kanskje de vil
> donere data til OpenStreetmap?
>

Hvem som eier hva kan jeg ikke svare på, men det er i alle fall 
Kystverket som vedlikeholder alle fyr og all  sjømerking i Norge.

-Gisle


More information about the kart mailing list