[NUUG kart] OpenStreetMap på Goopen 2011

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Mar 28 13:18:38 CEST 2011


2011/3/23 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>

> Slik eg hugsar det så vart "nokon 10-talls millionar" til 60-70 millionar
> når han skulle konkretisere, men det var jo for alt som Kartverket
> tradisjonelt har hatt ansvar for og har solgt. Slik eg forsto det så ville
> eigedomsinformasjon (som Kartverket no har fått ansvar for) koste mykje
> meir, truleg på grunn av alle avgiftsinntektene som måtte erstattast.
>

Dessuten kommer vel data fra andre dataeiere i tillegg, vil jeg anta. For de
dataene som er interessant for, for eksempel, OSM er det vel kommunene som
hovedsakelig er dataeier?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110328/634d5604/attachment.htm 


More information about the kart mailing list