[NUUG kart] OpenStreetMap på Goopen 2011

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed Mar 23 23:17:22 CET 2011


Onsdag 23. mars 2011 skreiv Guttorm Flatabø:
>Det var nokon som nemnde stadnamndatabasen trur eg...?

Denne vil iallfall vera *veldig* nyttig for OpenStreetMap, hovudsaklig for 
validering av inntasta namn.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list