[NUUG kart] Hva trengs for at en kommune skal kunne donere kartdata den eier til OSM?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 4 14:15:18 CEST 2011


2011/5/3 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Gitt at en kommune som er med i Norge Digital ønsker å donere kartdata
> den eier til OpenStreetmap, hva trengs av formelle ting for å få dette
> på plass?


jeg fant avtalen med Fugro (Danmark) som har donert tilgang til flyfoto:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fugro#Agreement_2

her brukt som utgangspunkt til et forslag til avtaletekst
som vi kan bruke når organisasjoner vil donere data til OSM.

- mulig tekniske detaljer kan tas ut, men jeg tenker at eksplisitt er bra.
- beskrivelse av data: her lister jeg hva jeg mener vi trenger
   for å gjengi kommunen på en grei måte i OSM?
- det er ingen garantier for at ODbL vil gjelde for OSM data i fremtiden.
- det bør gjøres oppmerksom på at avtalen publiseres i OSM-wikien.
- erstatt TK med navn på aktuell kommune/donor
  (opprinnelsen for TK: http://nrkbeta.no/2011/03/19/aldri-mer-distrahert/)


-----


Avtale om tilgjengeliggjøring av geomatikkdata

TK stiller kopi av geomatikkdata til rådighet for OpenStreetMap
miljøet. Data kan videredistribueres under betingelser gitt av PDDL
[1] eller NLOD [2]. TK er eier av de aktuelle data med omfang er
beskrevet i detalj under. Data tilgjengeliggjøres slik de er på Shape
eller SOSI format, uten noen garantier og forpliktelser for TK.
Konvertering og distribusjon utføres av norske bidragsytere til
OpenStreetMap, og importerte data skal merkes med `source=TK`.
TK stiller ingen krav til avledede data gjennom OpenStreetMap, som
kan distribueres under en vilkårlig lisens inkludert OdBL [3].


(sted, dato, signaturer)Beskrivelse av data som er gjort tilgjengelig:

- Kommunegrense
- Senterlinje for veier
- Vassdrag
- Tettbebyggelse (avgrensning)
- Omriss av offentlige bygninger som rådhus og skoler
- Bussholdeplasser (skiltpunkt)Referanser:

[1]: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/ "Public Domain
Dedication and License "
[2]: http://data.norge.no/nlod/ "Norsk Lisens for offentlige data"
[3]: http://www.osmfoundation.org/wiki/License "Open Database License"


More information about the kart mailing list