[NUUG kart] Import av Pilegrimsledene fra Naturbase

Ole Jørgen Brønner olejorgenb at yahoo.no
Mon May 16 19:05:14 CEST 2011


Da Naturbase[1] visstnok skal være en mulig datakilde og mye av pilegrimsledene[2] ikke er inne i OSM, tenkte jeg å forsøke meg på en import. Må være semi-manuell selvfølgelig, siden mange av veiene/stiene allerede er inne.

Jeg har såvidt begynt med shp-to-osm og josm, men tenkte å høre om noen her har noen tips/innspill før jeg fortsetter.


Slik jeg har gjort det hittil er:
1. Laste ned shp filer i UTM sone 32 (så ut som om dette ble rett utifra et oversiktskart over sonene) fra [1]
2. Konverter disse til osm data med shp-to-osm med rules.txt[3]
3. Åpner i JOSM, oppretter en ruterelasjon, og følger veien litt etter litt.

Der det er åpenbart at veien/stien allerede finnes, splitter jeg og bruker den eksisterende veien. (legger den til i ruterelasjon). Hvis jeg er litt i tvil om det er en separat sti ved siden av eller ikke, sletter jeg ikke veien fra natubase, men tagger den heller ikke med highway=.
4. Tagger så alle nye veier med highway=path, og en fixme= som sier at klassifiseringen ikke er sikker. Eksempel: http://www.openstreetmap.org/browse/way/113200067

Eksempel på ruterelasjon: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1585449

Noen spørsmål:
A. Naturbase ser ikke ut til å ha så "høyoppløselige" navn på ledene som [2]. Jeg har brukt navn fra [2], men vil muligens få problemer med å bestemme nøyaktig hvor skillene uten å se på kartene på [2]. Er dette "fyfy"?

B. Noen av veien fra shape filene bruker forholdsvis mange noder. Er det ønskelig å kjøre en simplify-way på disse?

C. Tilslutt så vil jeg bare forsikre meg om at det er greit å bruke disse dataene siden http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Naturbase kun snakker om arealer. :) Så langt ser det ut som om hele importen vil kreve rimelig mye tid.

Relevante e-posttråder:
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2009-August/001095.html
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2009-August/001103.html


Tilslutt noe jeg kom over under importen: Grong (http://www.openstreetmap.org/?lat=64.4607&lon=12.3185&zoom=14&layers=M) ser ut til å være kartlagt på en noe rar måte, da nesten alle veien er uforbundet. (er ikke synlig på det renderte kartet) Så hvis noen føler for litt QA.. :)


[1] http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
[2] http://www.pilegrim.info/
[3] rules.txt :

line,IID,,naturbase:iid,-
line,Malemetode,,naturbase:malemetode,-
line,Omradenavn,,omradenavn,-
line,Noyaktighe,,naturbase:noyaktighet,-
line,Synbarhet,,naturbase:synbarhet,-
line,area,,naturbase:area,-
line,dato,,naturbase:dato,-


-- 
Ole Jørgen Brønner


More information about the kart mailing list