[NUUG kart] Kommunegrenser: Midlertidig svar fra Sivilombudsmannen

Arne Johannessen arne at johannessen.de
Fri Nov 4 15:04:49 CET 2011


Gustav Foseid wrote:
> 
> For de som sliter litt med å følge saksgangen, og det antar jeg er de
> fleste, så har jeg laget ei lita lista på http://www.frigeonorge.net/ med
> de viktigste dokumentene i kronologisk rekkefølge.

Takk for det. Jeg benyttet anledningen for å lese fylkemannens vedtak en gang til og la merke til følgende på side 7:

"Fylkesmannen minner om at offentleglova § 7 setter grenser for _bruk_ av informasjon som det er tilgang til etter loven." Paragraf 7 sier at informasjonen kan ikke brukes dersom retten til en tredjeperson er til hinder for det.

Vil dette i praksis bety at dataene som du har fått eller vil få fra kommunen kan ikke brukes i OSM uansett, fordi dette ville være imot opphavsretten til Norsk Eiendomsinformasjon AS?

Hilsen,
Arne

-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list