[NUUG kart] Svar om bruk av frie datasett fra Skog og landskap i OSM

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Sep 13 21:22:03 CEST 2011


Til orientering:

Jeg fikk denne tilbakemeldingen på forespørselen til Skog og landskap
om gjenbruk av geodata i AR50 under ODbL lisens i OpenStreetMap i dag.
På vegne av OpenStreetMap-miljøet er jeg takknemlig for den velviljen
Skog og landskap har vist i forhold til at de har vært positive til
muligheten for at datasettet kunne være en kilde for oss som bruker
masse av vår private tid til å samle inn og tilgjengeliggjøre frie
kartdata. Personlig synes jeg det er gledelig å oppleve at
enkeltpersoner i bransjen ser positivt på at offentlige data er frie.

Merk at dette ikke betyr at man ikke kan lage kart basert på
datasettene, men de kan altså ikke blandes i samme database (forutsatt
at Skog og landskap fortsatt distribuerer datasettene som tidligere).
Dersom tiden strekker til vil det være interessant å produsere kart
for GPS og web med landskap fra AR50 og restrerende infrastruktur fra
OSM.

Det kan godt hende dette også er bra: Det tvinger oss til å trace
landskapet basert på satelittfoto fra Bing, som får bedre og bedre
dekning. Erfaring viser at dette blir svært bra. Det betyr også at jeg
vil konvertere og klargjøre skog basert på Corine Land Cover, slik at
lokale bidragsytere kan supplere skog der jeg stoppet da jeg arbeidet
med det tidligere. Men jeg vil ikke laste det opp i databasen selv
pga. misnøyen som kom på lista i etterkant.---------- Forwarded message ----------
From: Jostein Frydenlund <jof (at) skogoglandskap.no>

Viser til din e-post der du etterspør svar om tilgang til data fra AR50.

Som jeg orienterte om sist består AR50 av data fra blant annet AR5 og N50.

Vi har tatt opp spørsmålet ditt med Statens kartverk. De er imidlertid
negative til å dele ut dette datasettet til OpenStreetmap.

Vi velger å følge signalene fra Statens kartverk i denne saken og kan
dessverre ikke gi dere tilgang til datasettet på nåværende tidspunkt.


Jeg beklager dette og jeg beklager at det har tatt såpass lang tid før
du har fått et svar av oss.


Vennlig hilsen
Jostein Frydenlund
Seksjonsleder
Norsk institutt for skog og landskap


More information about the kart mailing list