[NUUG kart] Kartverket frigir N2000-data

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Fri Apr 20 17:30:24 CEST 2012


On 04/20/2012 05:16 PM, Karl Ove Hufthammer wrote:
> fr. den 20. 04. 2012 klokka 16.15 (+0200) skreiv Vidar Gundersen:
>> Hva ineholder N2000 av relevans for OSM?
> Det måtte vera (unøyaktige) kommunegrenser. N2000 er marginelt betre enn
> N5000 her. Men eg sjekka éi grense, Sund kommune, og der var OSM si
> grense betre enn begge:
>
Den grensen har jeg redigert manuelt basert på lokalkunskap. Jeg vet 
omtrent hvilke steder som tilhører Sund kommune og ikke, og har tegnet 
inn kommunegrensen slik at den går mellom steder jeg vet er i Sund 
kommune og steder jeg vet er i Fjell eller Bergen, og latt den gå midt i 
fjorden og Kørelen (innsjø) heller enn at den hoppet opp og ned fra 
land.  Jeg har ingen skriftlige kilder, men det jeg vet er at den er 
bedre enn den som var importert inn. Det er derfor ikke den beste 
kommunegrensen å kikke på for å få et inntrykk av kvaliteten på 
eksisterende data.

-Gisle


More information about the kart mailing list