[NUUG kart] Kartverket frigir N2000-data

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri Apr 20 17:57:52 CEST 2012


fr. den 20. 04. 2012 klokka 17.30 (+0200) skreiv Gisle Sælensminde:
> > Det måtte vera (unøyaktige) kommunegrenser. N2000 er marginelt betre enn
> > N5000 her. Men eg sjekka éi grense, Sund kommune, og der var OSM si
> > grense betre enn begge:
> >
> Den grensen har jeg redigert manuelt basert på lokalkunskap. Jeg vet 
> omtrent hvilke steder som tilhører Sund kommune og ikke, og har tegnet 
> inn kommunegrensen slik at den går mellom steder jeg vet er i Sund 
> kommune og steder jeg vet er i Fjell eller Bergen, og latt den gå midt i 
> fjorden og Kørelen (innsjø) heller enn at den hoppet opp og ned fra 
> land.  Jeg har ingen skriftlige kilder, men det jeg vet er at den er 
> bedre enn den som var importert inn. Det er derfor ikke den beste 
> kommunegrensen å kikke på for å få et inntrykk av kvaliteten på 
> eksisterende data.

For å vera gjera best mulig vurdering, må me eigentlig gå manuelt
gjennom kvar kommune og gjera ei skjønsmessig vurdering. :(

Men ein metode som vil sikra at dataa iallfall ikkje vert *dårligare*,
er å automatisk byta ut kommunegrensene for kommunar som er i versjon 1,
altså der det ikkje er gjort nokon endringar sidan importen av N5000. Er
dette lett å få til automatisk?

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list