[NUUG kart] Data om holdeplasser fra Kolumbus

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Wed Apr 25 22:27:15 CEST 2012


Hei

Jeg har hatt en liten dialog med Rogalands 'trafikanten' om publisering av
rutedata.

Sist en kommentar etter at de skryter av Google som nå også har fått
trafikkdata. Den kommentaren fikk følgende svar:
http://next.kolumbus.no/2012/04/25/apne-kolumbus-data-pa-tide-med-en-forbedring/

Oppsummeringen min er: De ønsker kontroll på spredning av dataene og at
kopier holdes oppdatert. Derfor har de kokt i hop en brukeravtale/lisens
der forbruker må påta seg å holde kopien sin oppdatert. De foreslår at jeg
personlig tar på meg dette ansvaret som mellommann til OSM. Sett at jeg
gjør en import av bussholdeplasser i Rogaland. Så gjør andre bidragsytere
endringer. Hvis jeg deretter, for hvilkensomhelst grunn, slutter å holde
dataene oppdatert. Skulle jeg (eller Kolumbus?) da ha slettet alle busstopp
med kolumbus-ref? Et klart "nei"! Altså _må_ Kolumbus gå med på frislipp
før dataene kan få plass i osm.

Kom gjerne med innspill på kolumbus' artikkel!


Gorm E. Johnsen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120425/b7d10a0c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list