[NUUG kart] Data om holdeplasser fra Kolumbus

Edward Welbourne eddy at opera.com
Thu Apr 26 14:34:51 CEST 2012


> Oppsummeringen min er: De ønsker kontroll på spredning av dataene og at
> kopier holdes oppdatert. Derfor har de kokt i hop en brukeravtale/lisens
> der forbruker må påta seg å holde kopien sin oppdatert. De foreslår at jeg
> personlig tar på meg dette ansvaret som mellommann til OSM.

Helt upraktisk - some du sikkert forstår - OSM lover at folk copierer
sin data, og krever ikke at de holder det oppdatert.  Så kan OSM ikke
bruke data som kommer med et sån krav,

        Eddy.


More information about the kart mailing list