[NUUG kart] Google traffic

Harald Holone h at hiof.no
Thu Apr 26 09:23:25 CEST 2012


On Tue, Apr 24, 2012 at 10:43:20PM +0200, Guttorm Flatabø wrote:
> 2012/4/24 Einar Ryeng <einarr at pvv.org>
> >
> > Jepp. Første gang du starter et program som bruker GPS-posisjonering på en
> > Android-telefon må du godta at posisjonen din sendes til Google. Dersom du
> > da
> > har datatrafikk aktivert sendes det direkte, ellers sendes det når du
> > kommer på
> > nett igjen.
> >
> 
> Det stemmer ikkje. Du /må/ ikkje godta, og så vidt eg veit er det snakk om
> Google maps / navigation, ikkje kva som helst program som brukar GPSen.

På min Sony Ericsson Xperia (Android 2.3.4) får jeg dette spørsmålet
når jeg slår på GPS-en :"Samler inn anonyme data mens du bruker GPS.
Dataoverføringskostnader kan påløpe".  Dersom jeg velger "Avslå" blir
ikke GPS-en slått på.  Ser altså ut til å være uavhengig av applikasjon.

H.


-- 
Sent from a computer.

Harald Holone, PhD, Associate Professor
Faculty of Computer Sciences, Østfold University College, Norway
Mobile: +47 911 93 486 / Office: +47 6921 5361

h at hiof.no / @holone / http://www.it.hiof.no/~haraldh/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120426/5276ec8a/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list