[NUUG kart] Google traffic

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Apr 26 10:30:50 CEST 2012


Harald Holone wrote on 26.04.2012 09:23:25:

> 
> On Tue, Apr 24, 2012 at 10:43:20PM +0200, Guttorm Flatabø wrote:
> > 2012/4/24 Einar Ryeng <einarr at pvv.org>
> > >
> > > Jepp. Første gang du starter et program som bruker GPS-posisjonering 
på en
> > > Android-telefon må du godta at posisjonen din sendes til 
Google.Dersom du
> > > da
> > > har datatrafikk aktivert sendes det direkte, ellers sendes det når 
du
> > > kommer på
> > > nett igjen.
> > >
> > 
> > Det stemmer ikkje. Du /må/ ikkje godta, og så vidt eg veit er det 
snakk om
> > Google maps / navigation, ikkje kva som helst program som brukar 
GPSen.
> 
> På min Sony Ericsson Xperia (Android 2.3.4) får jeg dette spørsmålet
> når jeg slår på GPS-en :"Samler inn anonyme data mens du bruker GPS.
> Dataoverføringskostnader kan påløpe".  Dersom jeg velger "Avslå" blir
> ikke GPS-en slått på.  Ser altså ut til å være uavhengig av applikasjon.
> 

Det er mitt inntrykk også.

-SverreMore information about the kart mailing list