[NUUG kart] Data om holdeplasser fra Kolumbus

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Thu Apr 26 15:19:18 CEST 2012


Både holdeplasser og ruterdata ligger i det GTFS-formatterte datasettet som
ligger under denne 'kopier må holdes oppdatert'-lisensen. Dermed: Begge.
Men, siden osm ikke er særlig egnet til å oppbevare rutedata, har min
diskusjon med Kolumbus begrenset seg til holdeplasser i denne omgang.

Jeg antar at det er Kolumbus som vedlikeholder data for Rogaland i
nasjonalt holdeplassregister og at dermed id-ene blir generert hos
Kolumbus. Men ja: De bruker 8 siffer der de fire første er kommunenummer
(f.eks 1103 Stavanger).
Tipper deres database er rimelig oppdatert (ukentlige endringer, hever de)
med det meste som kan tenkes av informasjon og at de ikke vil ha
nevneverdig utbytte av å 'lytte' til osm data. Og de har stopp i begge
retninger, også i GTFS-en.

Uansett her er et eksempel på en mulig import av gtfs-en for en holdeplass
(Bør nok ikke ta med url-en.):
http://www.openstreetmap.org/browse/node/370458177

Gorm E. Johnsen2012/4/26 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Er det ruteinformasjon eller holdeplassinformasjon de krever at du
> skal oppdatere fortløpende?
> Henter de holdeplassinformasjonen fra Nasjonalt holdeplassregister,
> med 8-sifret id derfra?
> Hva ønsker de når OSM har mer oppdaterte data? Korrigert posisjon,
> lagt til stopp i begge kjøreretninger, e.l.?
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120426/00896912/attachment.htm 


More information about the kart mailing list