[NUUG kart] Data om holdeplasser fra Kolumbus

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Apr 26 14:44:04 CEST 2012


Er det ruteinformasjon eller holdeplassinformasjon de krever at du
skal oppdatere fortløpende?
Henter de holdeplassinformasjonen fra Nasjonalt holdeplassregister,
med 8-sifret id derfra?
Hva ønsker de når OSM har mer oppdaterte data? Korrigert posisjon,
lagt til stopp i begge kjøreretninger, e.l.?


More information about the kart mailing list