[NUUG kart] N2000 kommunegrenser import

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Sat Aug 4 16:24:32 CEST 2012


Ja dette kan bli en 'god' import.

Hvordan kan vi få bekreftet at det kun er 'manglende punktter' og ikke
posisjoner er jevnet ut (fjernet desimaler)?

Veldig enig i at vi bør beholde alle ways og noder så langt det lar seg
gjøre.

Jeg synes at source=* er en uting på noder og veier. Hva med flere kilder?
En kilde for posisjon og en kilde for andre tags? Det er ikke mulig å vite
hva som er kilde til hva. Source hører til på changeset-et.

Dersom vi gjør en jobb med disse 17693 nodene nå, får vi god erfaring med
hva som må gjøres når vi eventuelt en gang får det kompleette datasettet.

hilsen

Gorm E. Johnsen2012/8/4 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Som sikert alle fekk med seg så har kartverket gitt ut N2000 datasettet
> som CC BY. Dette er ein ganske forenkla versjon av kartet og har dårligare
> pressisjon enn OSM i heile Norge. Det einaste datasettet me kan importere
> er kommunegrensene sidan det ikkje finst nokon annan kjelde for desse enn
> kartverket. Forenklinga er sansynligvis gjort ved hjelp av Douglas–Peucker
> algoritmen som berre slettar nodar frå vegane, men flyttar dei ikkje. Dette
> betyr at me har 17693 nøyaktige punkt me veit kommunegrensa går gjennom.
>
> Sist gong me importerte kommunegrensene var frå rasterkart av N5000. Me
> mista litt av nøyaktigheten ved å bruke rasterkart og det var ingen felles
> konto for importen og praksisen blei litt forskjellig rundt om.
>
> Denne gongen fåreslår eg å bruke ein eigen import konto som berre nokre få
> har tilgang til. Importen kan framleis gjerast manuelt ettersom det er
> mange endringar på dei opprinlige grensene som kan ha bedre nøyaktighet enn
> N2000. Det er ingen grunn til å ikkje bruke oppatt vegane og relasjonane i
> den opprinlige importen og berre legge til fleire nodar på desse,
> eventuallt bruke oppat nodane også men berre flytta dei.
>
> Skal me importere N2000 (eventuellt vente til dei slepper N1000 eller til
> retten bestemmer at kommunegrensene ikkje er beskytta av åndsverkloven)?
>
> Nokon som har ein bedre måte å gjere dette på?
>
> Kvar skal "source=Statens Kartverk N2000 2012" stå, endringsettet eller på
> alle nodane?
>
> Når me har fått svar på dette kan me gå vidare å sende melding til
> import at openstreetmap.org og kartverket før me startar importen.
>
> Gnonthgol
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120804/360b4a99/attachment.htm 


More information about the kart mailing list