[NUUG kart] N2000 kommunegrenser import

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Sat Aug 4 16:38:39 CEST 2012


Den 4. aug. 2012 kl. 16.24 skrev Gorm E. Johnsen:

> Ja dette kan bli en 'god' import.
> 
> Hvordan kan vi få bekreftet at det kun er 'manglende punktter' og ikke posisjoner er jevnet ut (fjernet desimaler)?

Eg har prøvd å sett litt på dataa og samanlikna det med det som ligg i OSM frå før og rasterkarta frå kartverket og det ser ut som om det er ganske stor samsvar med posisjonane på kommunegrensene. Det gjeld ikkje for alle laga, særlig samferdser (vegar) der dei har flytta posisjonane for å gjere kartet meir estetisk. Dette er kansje noko me burde tatt opp med kartverket.

> Veldig enig i at vi bør beholde alle ways og noder så langt det lar seg gjøre.
> 
> Jeg synes at source=* er en uting på noder og veier. Hva med flere kilder? En kilde for posisjon og en kilde for andre tags? Det er ikke mulig å vite hva som er kilde til hva. Source hører til på changeset-et.

Eg er einig med deg der. Spørsmålet er om det er nok i forhold til lisensen til kartverket, og i forhold til korleis det er å finne ut av ting seinare. Nodane i OSM er stort sett utan taggar så dette er ikkje eit så stort problem. Ellers skulle eg ha sett at editorane brukte source= tagen på endrinsettet.

> Dersom vi gjør en jobb med disse 17693 nodene nå, får vi god erfaring med hva som må gjøres når vi eventuelt en gang får det kompleette datasettet.

Ved å flette dataa manuelt så er ikkje dette lett å skalere til me eventuelt får det komplette datasettet. Då hadde det vert bedre å lage ein meir automatisk løysing. Men på ei annan side treng me då ikkje å flette dataa saman sidan me då har fasiten og kan fjerne alt som ligg inne i dag utan å miste noko.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list