[NUUG kart] N2000 kommunegrenser import

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Aug 5 20:48:03 CEST 2012


2012/8/4 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Ved å flette dataa manuelt så er ikkje dette lett å skalere til me
> eventuelt får det komplette datasettet. Då hadde det vert bedre å lage ein
> meir automatisk løysing. Men på ei annan side treng me då ikkje å flette
> dataa saman sidan me då har fasiten og kan fjerne alt som ligg inne i dag
> utan å miste noko.
>

Jeg snakket med advokaten vår på fredag. Ikke hold pusten for å få det
komplette datasettet...

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120805/750fd583/attachment.htm 


More information about the kart mailing list