[NUUG kart] Kart nord for 60 grader

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Mon Aug 6 22:19:43 CEST 2012


> Noko me kunne tenkje på var å lage eit alternativ til SRTM-karta som blir
> brukt av ein del tenester med ASTER-datasettet. Espen som står bak
> turkompisen.no er på denne lista, og har kanskje noko formeining om det(?)

Hva mener du med alternativ til SRTM-karta Guttorm? Som du sier så
bruker Turkompisen.no
Asterdata og er vel sånn sett et alternativ?

Espen


More information about the kart mailing list