[NUUG kart] Kart nord for 60 grader

Kjetil Kjernsmo kjetil at kjernsmo.net
Tue Aug 7 19:00:28 CEST 2012


On Monday 6. August 2012 10.22.29 Guttorm Flatabø wrote:
> koter frå det frie SRTM-datasettet som
> uheldigvis berre går til 60 grader nord. Grunnen til at SRTM blir brukt
> er at kvaliteten er bra og påliteleg, det er fritt utan begrensingar og
> oppløysinga er bra. For 60 grader nord finst det ikkje noko tilsvarande,

Den kan forøvrig legges til at grunnen til at SRTM er fritt er den 
amerikanske public domain-politikken, og grunnen til at det ikke finnes nord 
for 60 deg N er at romferga (som ble brukt til å disse observasjonene) ikke 
kan "fly" nord for denne breddegraden når den skytes opp fra Cape Canaveral. 
Det er altså (for en gangs skyld :-P ) ikke politiske grunner til at 
datasettet ikke dekker.

Kjetil


More information about the kart mailing list