[NUUG kart] Kart nord for 60 grader

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Tue Aug 7 22:45:10 CEST 2012


Meldinga di var ikke gjennom mailinglista, så jeg slenger den tilbake
så folk kan se svaret.

Det er riktig at jeg ikke har åpna for tredjepartsbruk. I alle fall
ikke helt åpent. Hvis noen henvender seg om å bruke kartet så tar jeg
det der og da. Det eneste som er åpent er å embedde kartet på andre
nettsteder. Det er mer info om det på http://www.turkompisen.no . Det
er mye pga kostnader at jeg ikke kan gi det fritt ut. Det koster meg
litt i året å drifte serverene.

Enig at det hadde vært fint med et generisk høydekurvekart med ASTER
data. Men trur ikke jeg lager det med det første :-)

Ellers er det jo ikke noe problemer med å lage høydeprofiler av
ASTERdataene. Det står på lista mi for Turkompisen, men sjølsagt er
det et problem med høla som det dessverre er ganske mange av.


Espen

2012/8/7 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> 2012/8/6 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>
>>
>> > Noko me kunne tenkje på var å lage eit alternativ til SRTM-karta som
>> > blir
>> > brukt av ein del tenester med ASTER-datasettet. Espen som står bak
>> > turkompisen.no er på denne lista, og har kanskje noko formeining om
>> > det(?)
>>
>> Hva mener du med alternativ til SRTM-karta Guttorm? Som du sier så
>> bruker Turkompisen.no
>> Asterdata og er vel sånn sett et alternativ?
>
>
> Jau, det var det eg håpte du ville svara, men eg har ikkje sett noko
> informasjon om tredjeparts bruk av kartet ditt, så eg visste ikkje. Men for
> at ASTER-kartet skal vera eit alternativ for appane som Knut nemnde så bør
> det vel vera meir generisk slik at det lettare let seg kombinere med andre
> kart og ikkje er Norge-spesifikt, dvs. liknande Andy Allan sitt
> Landscape-kart og hike&bike sine høgdeskugge og kote-kart. Ellers har vel du
> appen din i skya og vil få ekstra utgifter med tredjepartsbruk?
>
> Ein annan ting er korleis ein kan få lappa hola, og om det er mogleg å bruke
> ASTER-datasettet til å lage høgdeprofilar slik som på
> www.pistes-nordiques.org (når det fungerar).
>
> --
> Guttorm
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen


More information about the kart mailing list